Koolitus: CE märgistus ehitustoodetel

24.03.2013

Standardikeskus korraldab koostöös Tehnilise Järelevalve Ametiga 23.04.13 koolituse CE märgistuse teemal. Ülevaate teemadest ja registreerimine kuni 15.04.13 siin:
http://www.evs.ee/Koolitused/Tulevadseminarid/tabid/256/TrainingId
/c47b99ff-f969-4adf-abf0-2949b01e1706/mode/view/Default.aspx

Koolituse maksumuseks on 46 EURi.


Koolituse läbiviijad:

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit - Enno Rebane (tegevdirektor)
Tehnilise Järelevalve Amet - Ahto Tuuling (Ehitus- ja elektriosakonna juhataja asetäitja) või Paavo Ružits (Ehitustoodete turujärelevalve peaspetsialist)

Teemad:

- Mida näitab CE-märgis ehitustootel, nõuded ehitustoodetele Euroopa Liidus
- Millistele ehitustoodetele ja –materjalidele tuleb CE-märgis paigaldada. Ehitustoodete harmoneeritud standardid ja Euroopa tehnilised tunnustused

- Mida peab tootja CE-märgituse saamiseks tegema. Vastavushindamine kord ja teavitatud asutused. Milline dokumentatsioon peab CE-märgiga kaasnema (vastavussertifikaadid, vastavusdeklaratsioonid, CE-märgil olev info)
- Praktilisi nõuandeid ja näpunäiteid, mida tasub CE-märgisega seoses silmas pidada. Eesti ettevõtjate kogemused ja enamlevinud kitsaskohad seoses Ehitustoodete CE-märgistamisega. Näiteid sertifikaatidest ja dokumentatsioonist.
- Ehitustoote direktiivi 89/106/EMÜ üleminek uuele EL määrusele

Viimati uuendatud 11.10.2013