CEFIC korraldab REACH teabe ja kogemuste vahetamise foorumi

24.04.2013

Cefic kutsub osalema esimesel REACH teabe ja kogemuste vahetamise foorumil (RIEF I), mis toimub 20-21 juuni Brüsselis. Üritus on jätkuks varasematele REACH rakendamise workshop-idele. Selle eesmärgiks on jagada värskeimat teavet REACHi ja CLP kohta ning tuua kokku tööstuse, ametnike, liitude, ECHA, komisjoni ja konsultatsioonifirmade esindajad, et vahetada arvamusi ja kogemusi viimaste arengute osas.

RIEF I käsitleb laia teemadevailkut s.h 2013 Reach tähtaeg, esimesed kogemused ainete hindamisega ja autoriseeringute taotlemisega jne. Lisaks vaadatakse ka tulevikku ning arutatakse potentsiaalseid lihtsustusi REACH raames.


Tehnilised detailid, registreerumine ja täpsem teave SIIT
Registreerumine on avatud kuni 12. juuni 2013.a.
Viimati uuendatud 11.10.2013