Teabepäev kosmeetikatoodete tootjatele, importijatele ja levitajatele

16.09.2013

02. oktoobril 2013 toimub Rävala pst 8 suures saalis kosmeetika teabepäev, mis on suunatud kosmeetikatoodete tootjatele, importijatele ja levitajatele, kosmeetikatoodete kutsealases tegevuses kasutajatele ning tervishoiuteenuse osutajatele.

Sotsiaalministeeriumi ja terviseameti koostöös korraldatava teabepäeva eesmärgiks on tuletada meelde valdkonna õigusakte ning tutvustada lähemalt kosmeetikatoote tõsisest soovimatust mõjust teavitamise poolt.

Nimelt hakkas käesoleva aasta 11. juulil kehtima kosmeetikatoodete valdkonda reguleeriv EÜ määrus nr 1223/2009, millega kehtestatud nõuded kosmeetikatoodetele ja nende käitlemisele on suures osas varasemaga sarnased, kuid lisatud on ka rida täiendavaid nõudeid või kohustusi.
 

Üheks uueks nõudeks on kosmeetikatoote tõsisest soovimatust mõjust teatamine (määruse artikkel 23), et oleks võimalik sellised tooted tootmisest ja kasutamisest kõrvaldada ning edaspidiste tervisekahjustuste vältimiseks välja selgitada põhjus, miks selline toime tekkis.

Kosmeetikatoode peab eesmärgipärasel kasutamisel olema ohutu. Tõsine soovimatu mõju on määratletud kui „soovimatu mõju, mille tagajärjeks on ajutine või püsiv talituslik häire, puue, haiglaravile suunamine, kaasasündinud väärareng, otsene risk elule või surm”.

Teavitama peavad kosmeetikatoodete tootjad, importijad, levitajad ja kutsealases tegevuses kasutajad ning tervishoiuteenuse osutajad.

Selleks, et lihtsustada kosmeetikatoodete määruse kosmeetikatoote terviseohutuse tagamise eesmärgil tõsisest soovimatust mõjust teavitamist, on EL komisjon välja töötanud asjakohased suunised ja teavitamisvormid ning terviseametil on selleks käivitatud asjakohane elektrooniline süsteem. Elektroonilise süsteemi tutvustamisele on pühendatud teabepäeva teine osa.

Teabepäevale oodatakse osalema kõiki, kes peavad teavitama kosmeetikatoote tõsisest soovimatust mõjust.

Täpsem info ja registreerumine Terviseameti kodulehel.
Viimati uuendatud 11.10.2013