WEC-Eesti seminar väliskulude arvestamise teemal

24.04.2014

WEC-Eesti korraldas käesoleva aasta 30. jaanuaril ümarlaua teemal „Väliskulude arvestamise vajadus riiklikes strateegiates“. Ümaralaua materjalid on leitavad SIIT. Tõstatatud probleemi sisulisema käsitlemise huvides on tänaseks valminud kaks ekspertarvamust põlevkivisektori väliskulude hindamise seisust. Mõlemad tööd on huvilistele kättesaadavad SIIN ja SIIN.

WEC-Eesti palus asjassepuutuvaid isikuid nimetatud töid tutvustavale ning võimalikke tulevasi arenguid  käsitlevale seminarile.

Seminar toimus 24. aprillil Tallinna Tehnikaülikoolis ning sellel osales teiste seas ka EKTL.

Päevakord:

1.ExternE ja EcoSenseWeb’i väliskulude arvestamise metoodikate rakendatavus Eesti põlevkivitööstuse mõjude hindamiseks Ida-Virumaal SO2 õhusaaste näitel. Erik Puura, Marko Kaasik, Hans Orru;

2. Eksperthinnang varem tehtud töödele põlevkivitööstuse välismõjudest. Sirje Pädam ja Üllas Ehrlich;

3. Arutelu.  Väliskulude arvestamise vajadus ja võimalused riigi teadaolevate poliitikate valguses;

Ümarlauda juhtis Tarmo All, WEC-Eesti projektijuht. Ümarlaua peamised järeldused koos argumentidega fikseeriti kirjalikult.

Viimati uuendatud 06.05.2014