EAS ja EKTL koolitusprojektid


6. EAS Teadmiste ja oskuste programmi ja Euroopa sotsiaalfondi toel toimus 16-17. juuni 2011.a. ohutuskaartide (SDS) koostamise koolitus  Eesti keemiatööstuse ettevõtetele

Eesti Keemiatööstuse Liit korraldas koostöös Lancaster´i Ülikooli Keskkonna Keskuse REACHCENTRE-ga kemikaalide ohutuskaartide-alase koolituse. Tegemist oli kahepäevase töötoaga, mis leidis aset Tallinnas Susi hotellis. Üritusel osales 14 spetsialisti 11-st ettevõttest. Koolituse viis läbi Simon Brearley (Senior Consultant; The REACH Centre; Lancaster Environment Centre, Lancaster University).
Koolitusel käsitletud teemad:

Day1                                                                                                 
Delivery topic
Introduction
 • Function of the SDS and background
 • Annex II of REACH
 • Timing for Changes
Guidance
 • Link between REACH Registration, CLP and SDS
 • Identification
 • Contact details
 • Justifiable uses
 • Format and content
Hazards
 • Identification of components
 • First Aid/Fire/Accidental Release
 • Handling and Storage
Exposure Control
 • DNEL Calculation
 • Toxicity
 • Inpurities/Mixtures
 • Systematic Effects/modes of action
 
 
  Day 2
Delivery topic
Mixtures
Transport
Exposure Scenarios
Current Guidance from ECHA
Supply Chain Obligations
 • Responsibilities of providers and recipients
ESIS
Annex VI
Writing of SDSs
 • Practicality
 • Consistency
 • Revisions
 • National Variation
 • Language
 • Obligations
Conclusion
 

Mõõdetavaks tulemiks võib nimetada tehniliselt õigesti koostatud kemikaalide (ainete ja segude) ohutuskaarte.
Eesti Keemiatööstuse Liidu hinnang läbiviidud koolitusele ja koolitaja pädevusele on positiivne. Eesti Keemiatööstuse Liidul on koolitusmaterjalide kasutusõigus: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

5. EAS Teadmiste ja oskuste programmi ja Euroopa sotsiaalfondi toel toimus 9-10. detsember 2010.a. CLP koolitus  Eesti keemiatööstuse ettevõtetele. 

Koolituse läbiviijateks olid Caroline Coucke ja Leo van der Biessen rahvusvahelisest konsultatsioonifirmast Royal Haskoning. Kokku osales koolitusel 21 keemiatööstusega seotud ettevõtte esindajat. (vastavad sertifikaadid  ja koolituse käigus koostatud lisaülesande materjalid saab lähiajal EKTLi kaudu)
 

Koolitusprojekti organiseerimise raames on EKTL taotlenud toetust EASi Teadmiste ja oskuste programmist ja Euroopa Sotsiaalfondist ning käesoleva seisuga on projekt heakskiidu ja toetuse saanud.

Introduction 

 1. UN Globally Harmonized System (GHS)  
 2. CLP basics 
 3. Translation table
 4. Classification need-to-know 
 5. Classification principles of substances 
 6. Classification principles of mixtures
 7. Label requirements 
 8. Notification 
 9. Effects on downstream legislation 
 10. CLP impact on company 
   
Mõõdetavaks tulemiks võib nimetada tehniliselt õigesti sooritatud ilma tagasilöökideta C&L klassifitseerimist ning ECHA teavitamist.
Eesti Keemiatööstuse Liidu hinnang läbiviidud koolitusele ja koolitajate pädevusele on positiivne. Eesti Keemiatööstuse Liidul on koolitusmaterjalide kasutusõigus: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 
 Koolitajad


Osalejad


4.
EAS Teadmiste ja oskuste programmi ja Euroopa sotsiaalfondi toel toimus 5-6.mai ja 24-26.mai  REACH 2010 - IUCLID 5.2. ja CLP koolitus  Eesti keemiatööstuse ettevõtetele.
 
Ettevõtluse arendamise Sihtasutus toetab Eesti Keemiatööstuse Liidu REACH koolituse taotlust EU3527  Teadmiste ja oskuste arendamise programmi raames 51895 krooniga. 
 
IUCLID 5.2 koolituse viisid läbi Paul Nguyen  CEFIC REACH Centrum ja kemikaalide klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise koolituse Desmond  C. WAIGHT  Dan Goods Training & Consultancy Limited.
 
REACH koolitusprojekti eesmärk on teadmiste ja oskuste parendamine REACH nõuete täitmiseks kemikaalide registreerimisel ja klassifitseerimisel.
 
1.      REACH IT koolituse lähteülesanne:
 
Läbi parendatud REACH IT tarkvara IUCLID 5.2  kasutamise  oskuste tõsta ettevõtete konkurentsivõimet kemikaalide registreerimisel:
1.1. Registreerimise eesmärgi kokkuvõtte
1.2. Nõuete kokkuvõte
1.3. IUCLID 5.2. põhiülevaade
1.4. Kemikaali viidetele juhatamine
1.5. Ainet identifitseerivate rapordite ja kasutusalade sisestamine punktides 1 ja 3
1.6. Punkt 2 CLP teavitamiseks
1.7. Tehniline täielikkuse kontrolli protsess
1.8. Aine lisamine - põhinedes reaalsetele juhtudele
1.9. Toimikute tekitamine, esitamise protsess
1.10. Kemikaaliohutuse raporti ülevaade
1.11. Kemikaaliohutuseraporti loomine ja lisamine registreerimistoimikusse.
 
2.      CLP koolituse lähteülesanne:
Läbi parendatud oskuste ja  teadmiste ohtlike ainete uue klassifitseerimise süsteemi kasutamisel tõsta ettevõtete konkurentsivõimet kemikaalide registreerimisel. Õige klassifikatsioon ja nõuetekohane kemikaaliohutuskaart on väga oluline kemikaalide ja keemiatoodete ekspordil tarnija usaldusväärsuse aspektist:
2.1.  CLP regulatsiooni tutvustus
-         Senine ohtlike ainete (67/458/EEC Dangerous Substances Directive (DSD) ja 1999/45/EC (Dangerous Preparations Directive (DPD) printsiibid
-          ÜRO  Globaalselt Harmoniseeritud kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteem ja täitmine El-S
-          CLP ja  REACH
1.2.  CLP struktuur ja põhiprintsiibid
-         Klassifitseerimine versus märgistamine
-         CLP ohtude klassid ja koodid
-         Ohu kategooriad
-         Piktogrammid
-         Signaalsõnad
-         H - aruanne
-         P-  aruanne
2.3.  Ainete ja segude füüsikaliste ohtude klassifitseerimine
        2.4. Ainete terviseohtlikkuse  klassifitseerimine
        2.5. Segude terviseohtlikkuse klassifitseerimine
        2.6. Ainete keskonnaotude klassifitseerimine
        2.9. Environmental classification
        2.10. CLP lisa VI andmete kasutamine klsssifitseermisel
        2.11. Klassifitserimise ja märgistamie andmikusse teavitamine
2.12. Eeldatavad muudatused klassifitseerimise süsteemis
2.13. Märgistamise tutvustus
-         Märgi elemendid
-         Piktogrammid
-         Signaallaused
-         Ohuteavitus
2.14. Ettevaatuse avaldused, kuidas avaldada
-         Tootja identifitseerimine
-         Toote identifitseerimine
2.15. Märgistuse koostamine
-         Suurus ja  piktogrammid
-         Siltide kinnitamine
-         Kombatav ohumärk (TWD)
-         Lastekindel kork  (CRC) 
2.16. REACH ja ohutuskaardid (Safety Data Sheets (SDSs) 
-         Uued nõuded
2.17. SDS muudatste nõuded requirements
2.18. Planeeritud üleminekuperioodid
2.19. Kõikide alateemadekohased praktilised ülesanded
 
Koolitusel osales 25 inimest keemiatööstuse ettevõtetest.
 
Tulemuseks ootame parendatud teadmisi ja oskusi eduka REACH registreeringu teostamisel üle 1000 t/a toodetavate/imporditavate kemikaalide registreerimisel tähtajaga 01.12.2010. a. ning klassifikatsioonidest teavitamist 03.01.2010.   
Mõõdetavaks tulemiks võib nimetada tehniliselt õigesti sooritatud ilma tagasilöökideta registreeringut.
Eesti Keemiatööstuse Liidu hinnang läbiviidud koolitusele ja koolitajate pädevusele on positiivne. Eesti Keemiatööstuse Liidul on koolitusmaterjalide kasutusõigus: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 
 
 
3. EAS Teadmiste ja oskuste programmi ja Euroopa sotsiaalfondi toel toimus 16-17 november 2009 REACH koolitus Eesti keemiatööstuse ettevõtetele.
 
Ettevõtluse arendamise Sihtasutus toetab Eesti Keemiatööstuse Liidu REACH koolituse taotlust EU32826 Teadmiste ja oskuste arendamise programmi raames 84549 krooniga.
 
Koolituse viisid läbi Simon J. Brearley ja Dalla Valle Matteo, Lancaster University REACH Centrest.
 
REACH koolitusprojekti eesmärk on teadmiste ja oskuste parendamine REACH nõuete täitmiseks kemikaalide registreerimisel. REACH koolituse lähteülesanne oli  läbi parendatud REACH teadmiste ja oskuste tõsta ettevõtete konkurentsivõimet kemikaalide registreerimisel.
 
Koolitusprogramm sisaldas järgmisi elemente:
 
1. Kuidas osaleda keemilise  aine andmete infovahetusfoorumil SIEF ja aine  registreerimiseks moodustatud konsortsiumis 
2. Keemilise aine iseloomustus ja sarnasuste kontroll
3. REACH Lisad VII- X nõutavad andmed
4. REACH registreerimiseks andmete leitavus
5. Registreerimistoimiku ettevalmistamine etappidena
6. Kemikaaliriskide hindamine
7. Kemikaalide klassifitseerimine
8. Kemikaali ohutuskaardi koostamine
9. IUCLID 5 tarkvara ühistele registreerijatele.
 
Sihtrühm on keemiatööstuse ettevõtete REACH kemikaalide registreerijad ja täitmise eest vastutvad töötajad:
 

 

1
ES Sadolin AS
Kaja Peterson
2
Eesti Energia Õlitööstus AS
Oleg Andrejev
3
Eesti Energia Narva Elektrijaamad
Roman ?estakov
4
Hansa Candle AS
Anu Ülper
5
Ingle AS
Eda Rinaldo
6
MolCode AS
Eneli Härk
7
Nitrofert AS
Tatjana Person
8
Novotrade Invest AS
Julia Küpersep
9
Novotrade Invest AS
Dmitri Hainatski
10
Renek Kemia AS
Mari-Liis Sirk
11
Silmet AS
Jane Paju
12
 AS VKG
Meelis Eldermann
13
AS VKG
Meelika Nõmme
14
Ökosil AS
Anti Siinmaa
 
Tulemuseks ootame parendatud teadmisi ja oskusi eduka REACH registreeringu teostamisel üle 1000t/a toodetavate/imporditavate kemikaalide registreerimisel tähtajaga 01.12.2010. a. Mõõdetavaks tulemiks võib nimetada tehniliselt õieti sooritatud ilma tagasilöökideta  registreeringut.
 
Eesti Keemiatööstuse Liidu hinnang läbiviidud koolitusele ja koolitajate pädevusele on positiivne. Eesti Keemiatööstuse Liidul on koolitusmaterjalide kasutusõigus: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.  
  
 
EAS toel ja Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel toimusid  REACH õppereisid. 
 
 
2. 2008.a. aasta 3-8. novembril toimus EAS-i ja Eesti Keemiatööstuse Liidu koostöös REACH alane õppereis Inglismaale, Lancastery Ülikooli Keskkonnakeskuse  REACH Centresse, milles osalesid Liidu liikmesettevõtete töötajad. Õppereisi kaasrahastas Euroopa Sotsiaalfond.
 
Saadud teadmised ja oskused võimaldasid ettevõtetel täiendada keemiliste ainete eel-regitreerimist, sest  eel-registreerimise edukaks lõpetamiseks ja sellele järgneva kemikaalide registreerimise läbiviimiseks  vajasid spetsialistid koolituse jätkumist.
 
REACH alane jätkukoolitus toimus REACH Centres, mis  asub Lancastery Ülikooli Keskkonnakeskuse juures ja kelle  põhitegevus ning  eesmärk on toetada REACH-iks ettevalmistuse protsessi ning pakkuda sellel alal laiaulatuslikku ekspert-konsultatsioone ning igakülgset koolitust alates mõjuanalüüsist,  määruse nõuete tõlgendamisest kuni kemikaali ohtude ja riskide hindamise koolitusteni.
 
Koolitusprogrammi lühisisu ja eelised:
 • Kompleksne 5 päevane koolitus, mille kaudu koolitatav sai süvateadmisi võrreldes 1-2 päevaste koolitustega
 • Koolitus oli kontsentreeritud REACH võtmeelemendile- kuidas koostada kemikaaliohutuse raportit.
 • Kemikaaliohutuse Raporti jaoks vajalikud oskused keemilise ainega kokkupuutestsenaariumi arvutamiseks ja selle põhjal kemikaali riski hindamine.
 • Detailselt REACH registreerimise tarkvara IUCLID 5
 • Andmete jagamine REACH aine infovahetuse foorumis
 • Võimalus enne eel-registreerimise tähtaega (30.11.2008) läbida enesekontroll ning veenduda, et eel-registreerimine on õigesti tehtud ning aine identifitseeritud.
 • Alternatiiv testimismeetodite kasutamine.
 • REACH Centre nõuande-tugiliin on avatud pärast projekti lõppemist tasuta kasutamiseks
Sihtgrupp oli  ettevõtete kemikaaliohutuse spetsialistid, kelle ülesandeks on ettevõttes korraldada keemiliste ainete eelregistreerimist ja registreerimist. Vaatamata pingelisele ajaliimidele lahendas EAS koolituse korralduse ja küsimused asjatundlikult ja professionaalselt. Koolitus oli äärmiselt kasulik, kuna tekkinud küsimustele vastati äärmiselt professionaalselt ja kiirelt. Koolituse käigus selgus, et eel-registreeimist vajavad veel mõned monomeerid ja keemilised ained lisaks juba eel-registreerituile.
 
Koolitusel osalesid:
Firma
osaleja
amet
AS Narva  Õlitehas
Oleg Andrejev
müügi ja logistika osakonna spetsialist
AS Ecometal
Marge Lumi
keskkonnajuht
AS Silmet
Jekaterina Stupina
müügijuhi assistent
AS Silmet
Dina Pilder
müügijuhi assistent
Viru Keemia Grupp AS
Meelika Nõmme
teadus-arendusosakonna peaspetsialist
VKG Resins AS
Jane Paju
tootmisdirektor
Renek Kemia OÜ
Hallar Meybaum
spetsialist
Renek Kemia OÜ
Agur Vagel
peaspetsialist
AS Nitrofert
Diana Luptova
konsultant
AS Nitrofert
Tatjana Person
kommertsosakonna juht
Kiviõli Keemiatööstuse OÜ
Jekaterina Dudenkova
keskkonnakaitse spetsialist
Ingle AS
Juri Gorlov
ostuspetsialist
 

 

 
 
1. 2008.a. aastal toimus EAS-i ja Eesti Keemiatööstuse Liidu koostöös REACH alane õppereis Brüsselisse, milles osalesid Liidu liikmesettevõtete töötajad. Õppereisi kaasrahastas Euroopa Sotsiaalfond.
 
Koolituse viis läbi Brüsselis  asuv  ReachCentrum, mis  loodi 2006.a. juunis CEFIC  (Euroopa keemiatööstuse liitude assotsiatsioon) juurde eesmärgiga toetada REACH-iks ettevalmistuse protsessi ning pakkuda sellel alal ekspert-konsultatsioone ning igakülgset koolitust lähtudes REACH nõuetest.
 
Koolituse sihtgruppideks olid ettevõtete juhid, spetsialistid ja eksperdid, kelle töökohustusteks on REACH alase tegevuse korraldamine, (s.h. tarkvara IUCLID 5 kasutamine) ning kes vastutavad kemikaalide eelregistreerimise ja registreerimise läbiviimise eest ettevõttes.
Koolitusel osalesid:

 

Teema
aeg
Firma
osaleja
REACH for Business Managers
29.05.08
Estko AS
Hainer Õunapuu
 
 
Procter&Gamble
Kaie Kasemets
 
 
Eskaro AS
Andrei Prost
 
 
Nitrofert AS
Diana Luptova
REACH Advanced
26-27.06.08
Estko AS
Aivi Saarepuu
 
 
Eskaro AS
Anni Turro
 
 
Silmet AS
Tiit Vau
 
20-21.11.08
Nitrofert AS
Diana Luptova
Using the IT Tools for Pre-Restration
4.07.08
Nitrofert AS
Tatjana Person
IUCLID-5 training course
8-9.07.08
Nitrofert AS
Diana Luptova