Koostööst

Rahvusvahelised suhted

EKTL on alates 2001 aastast CEFIC (Euroopa Keemiatööstuse Keskliidu) liige. Organisatsiooni liikmena on meile tagatud ligipääs aktuaalsele ja olulisele teabele, mis puudutab kemikaali-, kliima- ja keskkonnapoliitika arenguid ja suundi Euroopa Liidu tasandil. 

EKTL-l on kontaktid Eesti Vabariigi kaubandusesindustega välismaal, samuti välisriikide saatkondadega Tallinnas. Lisaks eelpooltoodule vahetab EKTL regulaarselt arvamusi Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Taani ja Norra keemiatööstuse liitudega probleemidest, mis on kujunenud Põhja-Euroopa regioonis Baltic/Nordic koostöövõrgustiku raames.
 
Alates 2003. aastast on EKTL A.I.S.E. (Euroopa Puhastusvahendite Tootjate Liidu)  ja Cosmetics Europe, the Personal Care Association (Euroopa Kosmeetikatootjate Liidu) liige.

Koostöö

EKTL esindaja osaleb Eesti Kemikaaliohutuse Komisjoni töös; osaletaks Eesti Kemikaaliseaduse väljatöötamisel ja selle rakenduslike aktide kooskõlastamisel, samuti paljude teiste kemikaali- ja keskkonnavaldkonna regulatsioonide väljatöötamisel ja muutmisel.

 
EKTL on sõlminud memorandumi Eesti Looduskaitse Seltsiga (ELKS), milles pooled deklareerivad, et toetavad Eesti arengu pidevuse eeltingimusena teaduslikult põhjendatud looduskasutust ning säästva arengu põhimõtetele toetuvat jätkusuutlikku majandustegevust.
 
Eesti Keemiatööstuse Liit ja Tallinna Tehnikaülikool on sõlminud koostööleppe arendustegevuse ja spetsialistide ettevalmistamise teabeteeninduse valdkonnas, pidades oluliseks TTÜ intellektuaalse potentsiaali ulatuslikku kaasamist Eesti keemiatööstuse arengusse.
 
Keskkonnaministeerium ja Eesti Keemiatööstuse Liit on sõlminud 06.12.2002 Vaba tahte lepingu, millega EKTL kohustub olema Hoolime ja Vastutame algatuse eestvedajaks Eestis ja Keskkonnaministeerium tunnustab algatust kui keemiatööstuse vabatahtlikku initsiatiivi vähendamaks oma tegevuse mõju keskkonnale.
Alates 2014. aastast on EKTL Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige.