Liikmelisus

EKTL liikmeks võivad olla ettevõtted ja asutused, kelle põhitegevus on seotud keemiaga, täpsemalt keemia- ja keemiatoodete tooraine tootmise või müügiga või keemiaalase arendustööga.
 
 
Miks olla Eesti Keemiatööstuse Liidu liige?
          
 
Liikmelisus võimaldab kohest juurdepääsu planeeritavatele seadusmuudatustele nii Euroopa Liidu kui ka vabariigi tasemel. Eesti Keemiatööstuse Liit varustab liikmeid seadusaktide ülevaadete ja kommentaaridega. Selline tegevus annab liikmetele võimaluse kõige otsesemalt läbi Liidu osaleda seadusloomes, tehes seadusaktide eelnõudesse huvigrupina ettepanekuid, säilitamaks stabiilset ärikeskkonda.
 
EKTL liikmelisus võimaldab osalemist Liidu poolt korraldatavatel nõupidamistel, seminaridel, kohtumistel ja koolitusüritustel, koostööd ja suhtlemist teiste liikmetega.
 
EKTL-s on Ehituskeemia sektorgrupp, kuhu kuuluvad värvide ja lakkide, liimide, vaikude, hermeetikute, ehitusvahtude tootjad ja müüjad. Tarbekeemiat ja kosmeetikat tootvad ja müüvad ettevõtted kuuluvad Tarbekeemia ja Kosmeetika sektorgruppi. Keskkonnateadlikust ja kemikaalide ohutut käitlemist propageerivad ja seadusest enam nõudeid täitvad ettevõtted on ühinenud Responsible Care - Hoolime ja Vastutame programmiga.