VKG 8. keskkonnapäeva peateemaks oli jätkusuutlik jäätmemajandus

03.11.2017

Viru Keemia Grupp korraldas 2. novembril traditsioonilise keskkonnapäeva, kus arutleti peamiselt jäätmemajanduse väljakutsete ja võimaluste üle. Teema on kerkinud iseäranis teravalt päevakorda seoses Euroopa Komisjoni ringmajanduspaketiga. Kohal viibisid ning mõttevahetustes osalesid nii tööstusettevõtete esindajad, ministeeriumide ja pädevate asutuste spetsialistid, ülikoolide teadlased, kui ka paljud teised huvigrupid.

Täpsemat informatsiooni leiab ning kokkuvõtet saab lugeda nii VKG kui ka Põlevkivi Kompetentsikeskuse kohulehtedelt

Viimati uuendatud 03.11.2017