Tegevus

Eesti Keemiatööstuse Liidu (EKTL) peamisteks tegevussuundadeks on oma liikmete huvide esindamine valitsusasutustes, osalemine seadusloomes, välissuhete edendamine, teabevahetus, koostöö organiseerimine teiste riikide analoogsetete liitude ja kaubandus-tööstuskodadega, koostööpartnerite otsimine, ühistegevus ja koolituse läbiviimine.


EKTL liikmete tegevusalad on keemiatooraine (s.h. põlevkiviõli) tootmine ja eksport-import, värvide, lakkide ja ehituskeemia tootmine ja müük, tarbekeemia ja kosmeetika tootmine ja müük  ning teadus- ja uurimistööd.

 
Eesti Keemiatööstuse Liit on keemiatööstuse ettevõtetele kemikaaliohutuse- ja keskkonnakaitsealase eriteabe edastajaks. Olgu siin lisaks ära märgitud ka keemiatööstuse ettevõtete taustateave, koostöösoovid ja ka investeerimissoovitused. Seoses REACH rakendamisega Euroopa keemiatööstuses on EKTL vastavasisulise teabe ja juhendmaterjalide edastaja ning koolituste ja töötubade korraldaja.