Dokumendid

Eesti Keemiatööstuse Liidu PÕHIKIRI
Eesti Keemiatööstuse Liidu LIIKMEMAKSU REGLEMENT (2002.a.)
EKTLi liikmemaksu reglemendi muutmine 26.11.2010.a. (ligipääs ainult Liidu liikmetele)
EKTLi liikmemaksu reglemendi muutmine 10.06.2011.a. (ligipääs ainult Liidu liikmetele)
 
Eesti Keemiatööstuse Liidu KONKURENTSIÕIGUSE NÕUETELE VASTAVUSE SUUNISED (22.10.10)

Eesti Keemiatööstuse Liidu erinevate sektorite koosolekute PROTOKOLLID (ligipääsetavad ainult Liidu liikmetele) ja sidusdokumendid
  • Üldkoosoleku protokollid
  • Juhatuse koosoleku protokollid
  • Hoolime ja Vastutame koosoleku protokollid
  • Liimi- ja ehituskeemia sektori koosoleku protokollid
  • Tarbekeemia ja kosmeetika sektori koosoleku protokollid
  • Kutsekomisjoni koosoleku protokollid
  • Muude koosolekute protokollid