Eesti tööstuspoliitika Rohelise raamatu koostamine

24.03.2015

MKM alustas Eesti tööstuspoliitika Rohelise raamatu koostamisega. Ministeerium soovib algfaasist alates kaasata erinevad huvigrupid selle väljatöötamisse, et kujundada välja tööstuspoliitika, mis aitaks leida väljapääsu ebaühtlasest riigi majanduse arengust ning mis muudaks innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevust toetavad poliitikad efektiivsemaks. Seoses sellega osaleb EKTL Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi algatuses tööstuspoliitika koostamisel.

Viimati uuendatud 25.03.2015