Eesti Euroopa Liidu poliitika keskkonna ja kalanduse peatükkide koostamise arutelu 16.juunil 2015

16.06.2015

EKTL osales Eesti Euroopa Liidu poliitika keskkonna ja kalanduse peatükkide koostamise arutelul.

Eesti Euroopa Liidu poliitikas aastateks 2015-2019 määratletakse poliitikavaldkondade peamised põhimõtted, millest lähtudes valitsus oma tegevuseesmärke Euroopa Liidus ellu viib. Kuna Eestil tuleb läbi viia Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine 2018. aasta esimesel poolel, hakatakse raamdokumendiga planeerima ka eesistumise sisulist ettevalmistust.

Arutelu toimus 16. juunil Riigimetsa Majandamise Keskuses (Toompuiestee 24, Tallinn).

Ajakava

12.00 – 13.00 Lõuna

13.00 – 14.30 Keskkonna peatüki esitlus ja arutelu

14.30 – 14.45 Paus

14.45 – 15.45 Kalanduse peatüki esitlus ja arutelu

Arutelu aluseks olid keskkonna ja kalanduse peatükkide esialgsed versioonid, mis on leitavad KKM kodulehe kaudu.

Viimati uuendatud 16.06.2015