"Eesti EL poliitika 2015-2019" eelnõu

27.08.2015

Riigikantselei ühistöös ministeeriumitega on valmimas Eesti Euroopa Liidu poliitika raamdokument aastateks 2015-2019, mille fookuses on Eesti ambitsioonid erinevates valdkondades ning meie eesmärgid ja prioriteedid EL suunal järgnevateks aastateks. Paljud organisatsioonid ja huvigrupid on juba andnud oma panuse. Tänan Teid senise koostöö ja kaasamõtlemise eest.

Koostatud eelnõu on esitatud avalikule kaasamisele osalusveebis www.osale.ee. Eelnõu on alles tööversioon, debati alus, mitte lõpliku heakskiidu saanud dokument. Kaasamise järgselt muudetud eelnõu tuleb Vabariigi Valitsuses arutlusele oktoobris.
"Eesti EL poliitika 2015-2019" eelnõu on leitav SIIT.  

EKTL tutvus dokumendiga ning pidas vajalikuks esitada ka omapoolsed ettepanekud, kuivõrd esialgsest versioonist puudub täielikult tööstuspoliitika. Vaata EKTLi ettepanekuid SIIT

Viimati uuendatud 28.08.2015