Kliimapoliitika põhialused (KPP) - Energeetika ja tööstus: mõjuhindamise tulemused

25.11.2015

KKM on valmis saanud KPP energeetika ja tööstuse mõjuhindamise esialgse versiooni! Alljärgnevalt leiab nii mõjuhindamise alusdokumendi kui ka majandusmõjude hindamise mudeli. Suurepäraseks uudiseks on see, et energeetika ja tööstuse CO2-heite vähendamise potentsiaaliks on hinnatud 85,5%, mis muudab ka sektoriülese -80% vähendamise võimalikuks!

Dokumenti läbi töötades soovitab KKM panna rõhku lehekülgedele 51-54 ja 72-91 - just neil lehekülgedel saab lugeda energeetika ja tööstuse sektorgrupis välja töötatud KPP suuniste rakendumisel toimuvate muutuste ulatust ning võimalikku tulu/kulu ühiskonnale. 

Dokumendi aruteluks toimus järjekordne sidusgruppide kohtumine Keskkonnaivesteeringute Keskuse (KiK) nõupidamiste saalis 25.11.2015.a.

Vaata mõjuhindamise dokumenti SIIT.

Vaata mõjuhindamise mudelit SIIT

Viimati uuendatud 25.11.2015