Ettepanekute esitamine halduskoormuse vähendamiseks - 0 bürokraatia

01.12.2015

Tulenevalt koalitsioonilepingust on neli ministrit koostöös algatanud ettevõtjatele halduskoormuse vähendamise projekti, mis on initsiatiivi käimalükkajate seas saanud nimeks nn nullbürokraatia.
Selleks, et jõuda järgmiste halduskoormust oluliselt vähendavate sammudeni on vaja täpsemat pilti ettevõtjate valukohtadest.
Pöördujad on alustanud protsessiga, milles ettevõtjatel on halduskoormuse vähendamisse võimalik aktiivselt panustada.

Asjaosalistelt oodatakse tähelepanekuid lihtsas, vabas vormis kirjeldusena reaalselt tüli tekitanud näidete väljatoomisel, samuti ajale jalgu jäänud protsesside esiletõstmist. Ühtlasi on palutud lisada igale probleemikirjeldusele ka ettepanek, kuidas asjad olla võiksid.

Vastavalt tähtajale ning liikmes-ettevõtetelt laekunud tagasisidele edastas EKTL omapoolsed seisukohad ja ettepanekud 0 bürokraatia projekti raames - nendega on võimalik tutvuda SIIN.

Lisaks toome siinkohal välja Kaubandus-Tööstuskoja (kelle liikmeks on ka EKTL) ettepanekud kõnealuse projekti raames - vt SIIT

Viimati uuendatud 01.12.2015