Ettevõtlusminister soovib üle vaadata ettevõtluse tugistruktuurid

30.11.2015

EKTL vastas ettevõtlusministri pöördumisele riiklike tugistruktuuride kohta - kõnealuse vastusega sab tutvuda SIIN. Kirja ajendiks oli MKMi alljärgnev pressiteade:

Ettevõtlusminister pöördus ettevõtlusorganisatsioonide poole palvega saada ettepanekuid, kuidas muuta riiklikud tugistruktuurid ettevõtja jaoks kõige paremini kättesaadavamaks ja ettevõtjasõbralikumaks. Alates 2020. aastast vähenevad oluliselt Euroopa Struktuurfondide vahendid Eesti ettevõtluse toetamiseks ning seetõttu peab riik oluliselt muutma ka ettevõtluse tugistruktuure.

Ettevõtlusministri Liisa Oviiri hinnangul on ettevõtlusorganisatsioonid täna üpris killustunud.
"Minu nägemuse kohaselt peaks meil tekkima olukord, kus ettevõtluseks vajalikud teadmised, kogemused, ressursid ja võimalused on koondunud ühte keskkonda," ütles Oviir. "Selleks, et ettevõtja ei peaks surfama sadadel veebilehekülgedel ja kohtuma kümnete erinevate organisatsioonidega, võiks meile tekkida oluliselt terviklikum tugivõrgustik, mida on ettevõtjal mugav kasutada," lisas Oviir.
Ettevõtlusorganisatsioonidele tehtud üleskutses soovib minister koos erialaliitudega mõtestada lahti ettevõtlusorganisatsioonide rolli ning leida võimalused, kuidas saaks riik kõige efektiivsemalt ettevõtlusesse panustada.

Ettepanekuid ettevõtlusorganisatsioonide ja riigi koostöövõimaluste kohta ootab L. Oviir 29. novembrini.

Viimati uuendatud 30.11.2015