Avatud hankemenetlusega riigihanke „Eesti keskkonnakasutuse välismõjude rahasse hindamise analüüs” algatamine

09.11.2015

Keskkonnaministeerium viib läbi e-riigihangete keskkonnas (eRHR-s) avatud menetlusega riigihanke, mille lühikirjelduseks on: korrastatakse Eesti olemasolevate keskkonnakasutuse andmete töötluse ja süstematiseerimise abil keskkonnakasutuse vorme ning nende välismõju kirjeldav info. Täpsem kirjeldus on toodud hankedokumendi lisas. 

Täpsemat infot leiab hangete süsteemist ning KKMi kodulehe kaudu. 

Kuigi keskkonnatasudega koormatakse vaid keskkonnaloa nõudega keskkonnakasutajaid, avaldab keskkonnamõju ka loastamata keskkonnakasutus.

Tasakaalustatud ja tervikliku vaate saamiseks Eestis toimuva keskkonnakasutuse allikatest, ulatusest, mõjudest ning selle üle otsustamiseks, kuidas ja mis sektoris on esmajärjekorras vajalik ja kõige kulutõhusam mõjusid vähendada, tuleb võrdselt arvestada nii loastatud kui ka loastamata keskkonnakasutusega. Sel põhjusel on selle projektiga hõlmatud kogu Eesti olulise mõjuga keskkonnakasutus sõltumata sellest, kas saasteaineid heidetakse keskkonda näiteks loastatud käitisest või transpordivahendist.

Selleks, et otsustada keskkonnatasude ja teiste majanduspõhiste või vajadusel ka regulatiivsete meetmete (näiteks aktsiisid, keskkonna kasutamise loastamise künnised, kasutamisele seatud piirangud ja nõuded) abil keskkonnakasutuse välismõjude kompenseerimise ja vähendamisele suunamise üle, tuleb keskkonnakasutuse keskkonnamõjud süsteemselt kaardistada kogu Eestis olulise keskkonnamõjuga keskkonnakasutuse jaoks.

Viimati uuendatud 09.11.2015