Ettevõtluse tugistruktuuride arendusprojekt

16.02.2016

EKTL edastas oma liikmetele minister Liisa Oviiri poolt algatatud ettevõtluse tugistruktuuride arendusprojekti. Projekti eesmärk on ettevõtluse tugisüsteemi vastavusse viimine tulevikuvajadustega ja parima võimaliku klienditeeninduse pakkumine ettevõtjatele. Põhjuseks on vajadus olemasolevat tugisüsteemi ette valmistada EL tõukefondide vahendite vähenemiseks aastal 2020. Samuti vähendada valitsemise mahtu avalikus sektoris – saavutada suurem efektiivsus, optimeerimine jms.

Erialaliitudelt ja ettevõtetelt oodatakse tagasisidet arendusprojektile alljärgnevas (vastavalt ettekandes toodule):
1. Kas pakutud struktuur aitaks ettepanekutes toodud muresid piisavalt hästi lahendada?
2. Milline oleks parem lahendus?
3. Millele tuleks lahendusega töötades eriti suurt tähelepanu pöörata?

Ministeerium on avatud kõigile ettepanekutele. Protsess on täna algusjärgus ning liitude ja ettevõtete poolne sisend seetõttu ka väga oluline. Sidusgruppidega arutakse tagasisidet 7.-11.03.2016. 

Viimati uuendatud 03.03.2016