Parem õigusloome - kemikaaliõiguse sobivuse kontroll

25.02.2016

Ettevõtete panus ja tagasiside on vajalik!

Euroopa Komisjon käivitas hiljuti olulise uuringu, milles hinnatakse CLP määruse (nr 1272/2008) ja sellega seotud teiste õigusaktide rakendamist. See on üks peamisi uuringud, mis toetab kemikaale käsitlevate õigusaktide sobivuse kontrolli ning mis koostoimes eesseisva REACH-määruse ülevaatamise protsessiga mõjutab tulevikus poliitika kujundamist kemikaalide valdkonnas ("esmalt hinda" põhimõte - Euroopa Komisjoni parema õigusloome tegevuskava).

Komisjoni poolt valitud konsultandid (siin RPA - Risk & Policy Analüütikud) on nüüd läbi viimas üle-Euroopalist küsitlust saamaks otsest tagasisidet ettevõtetelt - vastamise tähtaeg märtsi lõpp 2016 - vastamise meetod elektrooniline küsimustik (vt allpool).

Me soovitame oma liikmes-ettevõtetel osaleda võimalusel küsimustikule vastamises. Juhime tähelepanu, et küsimustikud on suunatud eraldiseisvatele ettevõtetele. Kõnealuses valdkonnas küsitakse tagasisidet ka Liitudelt, kuid pisut teises formaadis ning selles protsessis EKTL ka osaleb. 

Viimati uuendatud 03.03.2016