Liitude mure maagaasi aktsiisitõusu osas

19.12.2016

Novembri lõpus arutlesid mitmed liidud rahandusministeeriumile ühispöördumise tegemise üle seoses uue valitsuse kavaga tõsta järsult maagaasi aktsiisi. Selline plaan oluliselt mõjutab tööstus, eelkõige energiamahukate ettevõtete konkurentsivõimet. Detsembri keskel laekus rahandusministeeriumilt vastus, milles vähemasti lubatakse hakata otsima lahendusi energiaintensiivse tööstuse jaoks.

Väljavõtteid rahandusministeeriumi vastusest:

Ettepanekuga tõstetakse aastatel 2018—2020 maagaasi aktsiisimäära igal aastal 25% võrra. Kütteainete omavahelises võrdluses on maagaas ka pärast asetleidvaid aktsiisitõuse energiasisaldust arvestades kordades madalamalt maksustatud kui kerge kütteõli, kuid veidi kõrgemini maksustatud kui diislikütusest erinev raske kütteõli ja põlevkivikütteõli ning tahked kütused (kivisüsi ja põlevkivi).

Muudatus avaldab mõju aktsiisimaksjatele (peamiselt võrguettevõtjad), kütteainena kasutatava maagaasi tarbijatele (eratarbijad ja äritarbijad, eriti energiaintensiivsed suurtarbijad) ning kaugkütte ettevõtetele, kes kasutavad soojuse tootmiseks maagaasi.

Rahandusministeerium kavandab koostöös majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumiga 2017. aasta kevadel riigieelarve strateegia koostamisel esitada Vabariigi Valitsusele ettepanekud otsustamaks elektrienergia ja/või maagaasi aktsiisimäärad energiamahukatele ettevõtetele, eesmärgiga tõsta Eesti tööstussektori konkurentsivõimet.

Vaata rahandusministeeriumi terviklikku vastust SIIT

Viimati uuendatud 19.12.2016