Pakendianalüüs ja pakendimaksu väljatöötamise nägemus - infoks, analüüsiks ja tagasisideks!

24.01.2017

RahMin, TÜ ja SEI analüüs ja nägemus kavandatavast pakendimaksust.

Kahjuks ei ole veel selge pakendimaksu väljatöötamiskavatsuse (VTK) sisu, sest enne RahMin-sisest kooskõlastust seda ei avaldata. VTK jõuab EISi, kui on läbinud majasisene kooskõlastamine.
Lisatud RahMin ettekanne „Pakendaktsiisi seaduse uue versiooni VTK".

Põhipunktid:
• Pakenditega toimuv pole piisavalt läbipaistev
• Pakendimaks peab panustama riigi eelarvesse (omama fiskaalpoliitilist mõju)
• kõige suurema maksukoormuse saavad kaubandus, siis toidu- ja joogisektor
• Eestis on ca 4200 pakendiettevõtjat (mis ilmselgelt pole õige number suurusjärguna, kuid riik järelvalvet teha ei suuda)
• Planeeritakse maksusoodustusi (erisusi) mikro, väikestele ettevõtetele s.t. maksu põhiraskus keskmistele ja suurtele ettevõtetele

Otselink pakendianalüüsile. RAKE/SEI analüüsi leiate : RM-i koduleheküljelt - Tegevused- Maksu-ja Tollipoliitika –Pakendiaktsiis- kasulikud viited.

Edasi ootame ära kavandatava pakendimaksu sisu, siis saab edasi toimetada.

Viimati uuendatud 24.01.2017