EKTLi ühisseisukohtade esitamine SEI keskkonnatasude mõjuanalüüsi kohta

24.08.2013

Keskkonnaministeeriumi ja Riigikantselei tellimusel ning SEI Tallinna ja TÜ Rakendusuuringute Keskuse ühistööna valmis Eesti keskkonnatasude mõjuanalüüs. Analüüsis esineb nii kontseptuaalseid kui ka faktivigu.

EKTLi juhatuse esimees Meelis Eldermann tegi ettepaneku kujundada ja esitada Keemiatööstuse liidu kaudu ühine kiri asjaosalistele, milles viidatakse mõjuanalüüsi dokumendi põhilistele puudustele. Samas ei välistatud ühise seisukoha esitamisega lisaks iga huvitatud ettevõte pöördumist eraldi.


Otsustati koondada seisukohad ja saata kirjalikult nii tellija kui ka SEI aadressil

Vaata EKTLi ühispöördumist SIIT

Tellija esindajateks on:
KKM Ergo Pärn ja Riigikantseleist Juhani Lemmik
Viimati uuendatud 11.10.2013