EKTLi vastus Arhusi konventsiooni puudutava küsitluse kohta

08.08.2013

EKTL sai Keskkonnaministeeriumilt palve osaleda tagasiside andmises Arhusi konventsiooni rakendamise kohta aruande koostamiseks. Selle raames palusime ka oma liikmes-ettevõtetelt asjakohase küsimustiku täitmist ning soovime siinkohal kõiki panustajaid tänada.

EKTL koondas laekunud arvamused ja seisukohad ning edastas koonddokumendi Keskkonnaministeeriumile 08.08.13.

 

Tutvu dokumendiga SIIN
Viimati uuendatud 11.10.2013