Keskkonnatasude raamkava 2016+

09.09.2013

Keskkonnaministeerium kutsus EKTLi osalema keskkonnatasude raamkava 2016+ väljatöötamist käsitleval ümarlaual.

KKM ootab partneritelt ümarlaual eesmärgipärast koostööd uue perioodi keskkonnatasude väljatöötamiseks, põhjendatud arvamusi ja konstruktiivset tagasisidet keskkonnatasude regulatsioonile möödunud perioodil ning konkreetseid ettepanekuid keskkonnatasude regulatsiooni parendamiseks. Samuti pakutakse omalt poolt ülevaate esialgsetest võimalikest arengusuundadest keskkonnatasude uue perioodiga seoses.

Ümarlaudadel kogutud ettepanekud ning esitatud arvamused koondatakse ja saadetakse partneritele tagasiside andmiseks oktoobri keskpaigas.

Ümarlaual osalejad on seekord jaotatud tegevusalasid silmas pidades, mitte keskkonnatasu liigiti. Sel moel saab parema ülevaate keskkonnatasude koondmõjust tegevusaladele ning olulisematest vastavaid tegevusalasid mõjutavatest keskkonnatasudest.

EKTLi kutsutakse osalema ümarlaual, mis toimub 2. oktoobril kell 13.00-17.00 Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis. Enne ümarlauda annab Jüri Truusa ülevaate jõustunud tööstusheite seadusest, kuna komplekslubadega seotud nõuded mõjutavad lisaks keskkonnatasudele samuti oluliselt etteõtete tegevuse planeerimist.

Ürituse paremaks sujumiseks saatis KKM ette ka arutelupunktid:

Arutelupunktid keskkonnatasude raamkava 2016+ ümarlauale 2. oktoobril 13.00-17.00

Viimati uuendatud 11.10.2013