EKTL pöördumine Eesti EP saadikute poole seoses EL killmapoliitikaga 2030

03.02.2014

Hea Euroopa Parlamendi saadik,

Vastukajaks Delvaux / Szymanski raportile, mis käsitleb kliima- ja energiapoliitika raamistikku aastani 2030.

Kirjutame, et juhtida Teie tähelepanu eespool nimetatud raporti projektile, mille üle hääletatakse täiskogul kolmapäeval 5. veebruaril.

Võttes arvesse 2030 Raamistiku kohta 22. jaanuaril avaldatud Euroopa Komisjoni teatise mõju, on selge, et kavandatavatel reformidel ETSi (heitmekaubandussüsteemi) saavad olema kaugeleulatuvad tagajärjed Euroopa energiamahukas töötleva tööstuse sektoris. Seega, isegi kõige energiatõhusamad tootjad peavad ETS alusel kandma täiendavaid ja kasvavaid kulusid hoolimata asjaolust, et neil pole võimalik vältida nimetatud kulusid investeerides suuremasse tõhususse. Sellises olukorras ei saa väita, et igasugust hinna signaali saaks pidada "investeeringute stiimuliks", mistõttu lisanduvad kulud oleksid lihtsalt vältimatu hoop meie tööstuse konkurentsivõimele.

Kirjeldatud asjaoludel kirjutame ja palume, et toetaksite täiskogul kahte järgnevat muudatusettepanekut:

  • muudatusettepanek 9 (Corien Wortmann-Kool, Pilar del Castillo Vera, Richard Seeber ja teised)
  • muudatusettepanek 19 (Konrad Szymański, Holger Krahmer, Martin Callanan , Niki Tzavela ja teised)

Nimetatud muudatusettepanekute eesmärgiks on tagada ( a), et ELi kõige tõhusamad käitised ei kannataks maksukaristusi, mida nad ei saa isegi tõhususe tõstmise kaudu vältida ja mis seetõttu kahjustavad nende konkurentsivõimet ning ( b ), kõnealuse maksukaristuse vältimiseks kaaluda energia tootjate ja energia kasutajate eristamist ETS raamistiku kontekstis.

Kui vajate täiendavat teavet eelpool toodu kohta, võtke meiega julgesti ühendust.

Ette tänades ja lugupidamisega,

Eesti Keemiatööstuse Liit

Lisainfo ja lingid kõnealuse raporti ja sellega seotud muudatusettepanekute dokumentatsiooni juurde:

SIIN ja

SIIN.

 

Viimati uuendatud 04.02.2014