KKM esitas keskkonnatasude raamkava 2016+ tööversiooni

28.02.2014

10.02.14 edastas KKM tutvumiseks keskkonnatasude raamkava 2016+ tööversiooni seisuga 10.02.2014, paludes dokumendiga tutvumisel pidada silmas, et tegemist on tööversiooniga, milles ei ole kajastatud lõplikke muudatusettepanekuid ega Keskkonnaministeeriumi seisukohti.

Kohtumine Keemiatööstuse Liiduga toimus reedel, 14.02, kell 13.00 Keskkonnaministeeriumis.

Ettevõtjate esindajad palusid tungivalt kohtumist salvestada ning protokollida - sellele soovile tuldi ministeeriumi poolt ka vastu. Siiski pole hetkeseisuga (28.02.14) ministeeriumilt veel protokolli laekunud.

Kohtumisele järgnevalt saatis EKTL koos teiste liitudega keskkonnaministrile avaliku kirja, milles toodi välja senise protsessi põhilised puudused ning juhiti tähelepanu lahendamist vajavatele küsimustele. Vaata avalikku pöördumist SIIT.

Lisaks saatis WEC-Eesti keskkonnatasude temaatikat käsitleva murekirja nii keskkonna- kui ka majandusministrile. Vaata WECi pöördumist SIIT.

Viimati uuendatud 28.02.2014