KKM koondas keskkonnatasude raamkava käsitlevad dokumendid ja kronoloogia

10.03.2014

Keskkonnaministeerium edastas läbivaatamiseks 14.02.2014 toimunud arutelu protokolli ning palus vajadusel teha parandusettepanekuid.

Ühtlasi on KKM kodulehele lisatud keskkonnatasude raamkava 2016+ käsitlev lehekülg, mis käsitleb seni toimunud arutelude kronoloogiat ning toob muuhulgas välja järgmised dokumendid:

  • "Keskkonnatasude arendamise kontseptsioon aastani 2020";
  • protokollid erialaliitudega toimunud kohtumiste kohta ja
  • kaasamise senise korralduse kirjeldus.

 

Kontseptsiooni juures palutakse silmas pidada, et õiguslikku jõudu omavad kehtiv keskkonnatasude seadus ja selle alamaktid. Keskkonnatasude arendamise kontseptsioon kirjeldas koostamise hetkel ja sellele eelnevalt kehtinud olukorda ja ühist seisukohta ning oli ministeeriumi eeltöö seaduse muutmisele. Sarnaselt kirjeldatakse hetkel raamkavas seaduseelnõu eeltööna peamised arengud aastani 2020, Vabariigi Valitsus kiidab need heaks ja see on eeltöö seaduse muutmisele. Õiguslikku jõudu omab raamkava alusel välja töötatud eelnõu jõustumise järel uuendatud keskkonnatasude seadus.

Viimati uuendatud 31.03.2014