Euroopa Parlamendi valimised ja keemiatööstuse prioriteedid selle kontekstis

18.04.2014

Eesti Keemiatööstuse Liit, kuuludes Euroopa keemiatööstuste ja -liitude ühendusse CEFIC, soovis kasutada võimalust kõigile EP saadikukandidaatidele nende valmimiskampaania käigus, tutvustada Euroopa keemiatööstuse põhilisi seisukohti. 

Kandidaatidele saadetud pöördumise sisu- ja arutelupunktid lähtuvad CEFIC raamdokumendist: „Tööstuse Konkurentsivõime tagamise võtmeprioriteedid“, milles toetatakse Euroopa Komisjoni eesmärki tõsta tööstuse osakaalu SKTs 20%-ni aastaks 2020.  Pingutusi kõnealuse eesmärgi saavutamiseks ei tohiks  alahinnata, kuivõrd hetkel on EL tööstuse osakaal SKTst keskmiselt u 15% ning investeeringumahud tööstusesse on pidevas vähenemises, mille tõttu  hakkab kahanema kogu EL tehnoloogiline võimekus. Nimetatud trende on võimalik peatada juhul, kui EL poliitikad hakkavad täielikult arvestama eesmärgiga tõsta EL globaalset konkurentsivõimet.

Vaata pöördumise tervikteksti SIIT.

Viimati uuendatud 06.05.2014