Terviseameti teatis biotsiidimääruse artikkel 95 toimingute kohta

02.03.2015

10.02.2015 toimus Terviseametis koosolek, kus osalesid esindajad kemikaaliohutuse osakonnast, kemikaali ja tooteohutuse büroost ja järelevalveosakonnast.
Arutelu käigus otsustati, et täiendavalt kasutajatoe koduleheküljel olevale infole, Terviseamet koostab ja saadab välja kirjad kõikidele ettevõtetele, kes on Kemikaaliohutuse osakonnas taotlenud tunnistused/load täiendava informatsiooniga nende kohustustest ja et Terviseametil on õigus peale nimetatud tähtaega küsida tõendavaid dokumente, mis tõendaks toimeaine tarnijate identifitseerimist.
Pisteline kontroll algab peale 01.09.2015.

Palume tutvuda Terviseameti teatisega artikkel 95 toimingute kohta.

Viimati uuendatud 02.03.2015