On aeg vaadata üle oma segude klassifikatsioon ja märgistus!

29.05.2014

Alates 1. juunist 2015 on CLP määrus ainukene õigusakt, mida kohaldatakse ainete ja segude klassifitseerimisele ja märgistamisele. 

Sellega seoses on ECHA alustanud teadlikkuse tõstmise kampaaniat, aitamaks kõigil asjassepuutuvatel ettevõtetel oma kohustused tuvastada ning neid õigeaegselt täita. Muuhulgas on koostatud CLP-le pühendatud kodulehe sektsioon ning alustatud infomaterjalide levitamist interneti, pädevate asutuste ja ettevõtete eriala liitude kaudu - vaata täpsemalt SIIT.

Kui tegeled segude turule laskmisega, siis tegutse kohe ja uuri välja, kas ja mida CLP määruse rakendumine kaasa toob!

Viimati uuendatud 29.05.2014