Viimased arengud seoses CLP artikliga 45

24.10.2014

EKTLi Soome kolleegid on avaldanud muret seoses CLP artikli 45 rakendamisega. Nimelt näeb Euroopa Komisjon ette harmoneeritud vormi andmete esitamiseks riiklikele mürgistusteabekeskustele ohtlike kemikaalide kohta. Kõnealuses vormis nähakse aga ette väga detailse teabe edastamine, lisanduvad andmed, mida ettevõtted pole seni pidanud teada andma või pakendile trükkima. Tekkida võivad konfidentsiaalsuse tagamise probleemid jne. 

Komisjon viis artikli rakendamise osas läbi ka küsitluse mõju kohta, kuid Soome märgib õigesti, et kõnealune uuring ei anna ilmselt adekvaatset ülevaadet ettevõtete võimekusest tulevasi nõudeid rakendada, kuivõrd küsimustikule vastamises VKE-d tõenäoliselt ei osalenud. 

Vaata Soome Keemiatööstuse Liidu seisukohti siit.

Tutvu harmoneeritud vormi kavandiga siin

Viimati uuendatud 24.10.2014