CLP uudised jaanuaris 2015

30.01.2015

CLP määruse artikkel 45 rakendamine hakkab kuju võtma - määrus saab endale tulevikus lisa, mille alusel tuleb ohtlike segude puhul harmoneeritud viisil mürgistusteabekeskustele teavet anda. Võrreldes hetkel Eestis kehtiva süsteemiga tuleb hakata esitama oluliselt detailsemat teavet. 

CARACAL, kus otsustatakse artikkel 45 saatus toimub märtsis 2015.

Vaata eelnõu SIIT

Viimati uuendatud 30.01.2015