Mürgistusteabekeskustele teabe edastamise olemasolevate lahenduste ja meetodite analüüs

19.02.2015

Euroopa Komisjon on nimetanud Trasys´i konsultandiks, kelle ülesandeks on võrrelda ja analüüsida mürgistusteabe keskuseid käsitlevaid uusi küsimustikke, mis saadeti vastamiseks eraldi nii tööstusele kui ka riiklikele pädevatale asutustele. 

Tööstuse küsimustik saadeti kaheksale Euroop suurele liidule s. h CEFIC. Kuna küsimused on ettevõtte-spetsiifilised, siis edastas CEFIC küsimustikud oma liikmes-liitudele, et need omakorda levitaksid küsimustikke oma liikmes-ettevõtete hulgas. Vastamiseks on aga kahjuks väga vähe aega antud - tähtaeg juba 11.03.15.

Küsimustik on koostatud eesmärgiga mõista praegusi protsesse ja olemasolevaid lahendusi teabe saamiseks ja edastamiseks ning samuti uurida välja osapoolte tulevikuvajadused. 

Küsimustiku vastamiseks leiab SIIT

Infoks vastamisel:

When answering, you have the possibility to prepare a draft reply to the questions directly in the online survey and come back to them somewhat later by saving your draft versions.

However, please be aware that once you have saved a draft version of your questionnaire, you must save (or bookmark) the link that will be given at the end of the session.  You will need to use that link to access the draft version you saved.  This is very important in order to avoid a risk of not being able to access your draft version with already answered questions, in which case you would need to start answering the questionnaire from the beginning.

 

Viimati uuendatud 06.03.2015