"Turule laskmise" tõlgendamine CLP määruse kontekstis

01.05.2015

AISE positsioonipaber "turule laskmise" tõlgendamise osas avaldati CIRCABC lehel (kasutatakse teabe jagamiseks kõigi pädevate asutuste ja sidusgruppide vahel).

Euroopa Komisjon on liikmesriikidelt uurinud kõnealuse mõiste tõlgendamise tavapraktikaid ning tõdenud, et tegemist on küll vana ja paljudes õigusaktides kasutusel oleva kontseptsiooniga, kuid tõepoolest puudub üle-Euroopaline harmoneeritud lähenemine selle tõlgendamisele praktikas.

Komisjon pole veel otsustanud, kas asub ühtset tõlgendust välja töötama, kuid on avaldanud mõned esialgsed kommentaarid:

  • Pidades silmas lähenevat CLP tähtaega on nüüd juba liiga hilja tulla välja harmoneeritud interpretatsiooniga (kui see on üldse võimalik)
  • Komisjonil on keeruline anda täpset ja ühest vastust
  • Andes täpse vastuse võivad sellel olla ettenägematud tagajärjed teistes tootevaldkondades (nt biotsiid, detergent jne) - seda poolt ei ole analüüsitud
  • Siiski loodetakse välja töötada mingisugune vastuse dokument järgmiseks CARACAL kohtumiseks juuni lõpus. 
Viimati uuendatud 02.05.2015