CEFIC seisukohad CLP art 45 (teave mürgistuskeskustele) osas

11.05.2015

Cefic´l on mure seoses Euroopa Komisjoni töödga arendada välja ühtlustatud teavitamise vorm, millega edastatakse ohtlike segude kohta teavet riiklikele mürgistusteabekeskustele kooskõlas Art 45 CLP-määruse nõuetega.

Välja on töötatud põhisõnumid, et tagada sarnane huvikaitsetegevus mis tahes liikmesriigi esindajatele, sealhulgas mürgistusteabekeskustele.

Cefic jagab kõnealuseid põhisõnumeid komisjonis, peamiselt DG GROW ning EKTL teeb sama Eesti pädevate asutuste juures võttes arvesse oma liikmete ettepanekuid. 

Tehnilised üksikasjad teabe esitamise protsessi osas on veel täpsustamisel ja neid arutatakse aasta jooksul veelgi. Järgmist kohtumist komisjoni ja liikmesriikide ekspertide vahel oodatakse juunis (CARACAL kohtumine 23. juuni 2015). 

Viimati uuendatud 11.05.2015