CLP uudised mais 2015

01.06.2015

ECHA on mai lõpu seisuga uuendanud klassifitseerimise ja märgistamise andmikku ning lisanud ainetele SEVESO III tulenevad kategooriad. 

Vaata täpsemalt SIIT

Viimati uuendatud 01.06.2015