CLP teated juunis 2015

01.07.2015

Järelevalve foorumi uus projekt keskendub lapsekindlatele sulguritele. 

ECHA avaldas parandused juhenddokumendile, mis käsitleb CLP kriteeriumite rakendamist seoses füüsikaliste ohtudega ja tervise ohtudega.

OECD eChemPortal´i täiendati linkide loomisega ECHA C&L andmiku vahel. 

Täpsem teave ECHA kodulehel

Viimati uuendatud 01.07.2015