CLP teated novembris 2015

01.12.2015

Euroopa Komisjon andis 25. novembril WHO-le teada oma kavatsusest parandada CLP-määruse lisa VI - seega on CLP-määruse 9-ndat ATP-d oodata 2016 aasta teises kvartalis. 

Viimasel kuul on toimunud järgmised uuendused:

Riskihindamise komisjon on andnud välja otsused järgmiste ainete kohta:

  • 1R-trans-Z-Momfluorothrin [CAS# 1065124-65-3],
  • 5-Chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol [CAS# 3380-30-1],
  • 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [CAS# 71868-10-5],
  • Cyanamide [EC# 206-992-3],
  • Nicotine [EC# 200-193-3].

 

Ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse ettepaneku kavatsus võeti tagasi Peroxyoctanoic acid kohta.

Esitati 7 uut ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse ettepanekut.

Anti teada 4-st kavatsusest esitada ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse ettepanek

Algatati kaks avalikku konsultatsiooni ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse kohta.

Viimati uuendatud 01.12.2015