Komisjoni töötoad mürgistusteabekeskustele edastatava teabe osas

15.04.2016

Euroopa Komisjon organiseeris kaks töötuba seoses mürgistusteabekeskustele edastatava teabe harmoniseerimise protsessiga - esimene neist käsitles "Euroopa toote kategoriseerimise süsteemi" ja teine "unikaalset koostise identifitseeriiat (UFI - unique formula identifier)".

Üritustel osalesid mürgistusteabekeskuste, liikmesriikide, tööstuse erialaliitude ja komisjoni esindajad. Peamised resultaadid olid järgmised:

Komisjon esitles toote kategoriseerimise süsteemi esialgset versiooni, mis on välja töötatud Saksamaa olemasoleva struktuuri alusel - kuni 4-tasandiline süsteem koos viidetega REACH toote kategooriatele.

UFI saab olema 16-kohaline tähtedest ja numbritest koosnev 4 kaupa plokkideks jagatud kood, mis tuleb märkida toote pakendile või sildile. UFI genereerimise it-süsteemi haldab ECHA. UFI põhineb käibemaksukohuslase numbril ja toote koostise koodil. Seoses UFI kasutusele võtuga on tarvis lahendada veel ridamisi tehnilisi ja praktilisi küsimusi.

Viimati uuendatud 10.05.2016