CLP uudised aprillis 2016

01.05.2016

CLP uue rakendusmääruse eelnõu raames peavad importijad ja allkasutajad, kes lasevad turule ohtlikke segusid, esitama asjakohasele mürgistusteabekeskusele teavet uuel harmoneeritud viisil. Uued veebipõhised it-vahendid ning teabe EU harmoneeritud formaat aitavad ettevõtetel seda kohustust täita. 

Sellega seoses on valminud uus mürgistusteabekeskuste veebileht, mille kaudu saab juba tutvuda uue formaadi, tootekategoriseerimise süsteemi ja it-lahendustega. Ettevõtetel soovitame võimalikult varakult viia end kurssi ees seisvate muudatustega ja mõelda, kuidas neid integreerida oma olemasolevatesse süsteemidesse. 

Vaata täpsemalt SIIT

Viimati uuendatud 10.05.2016