CLP uudised novembris 2016

01.11.2016

AISE saatis Euroopa Komisjonile ja ECHA-le kirja seoses mürgistusteabekeskustele esitatava teabe harmoneerimise protsessiga. AISE on mures määruse eelnõusse viimasel hetkel tehtud muudatuste pärast, mis muudavad niigi kompleksse regulatsiooni veel raskemini kohaldatavaks nii ettevõtetele kui ka pädevatele asutustele. Sellega seoses tahetakse kindlasti osaleda määruse nõuete rakendatavuse uuringus - vaata AISE pöördumist SIIT

Jõustamise teabevahetuse foorum algatas suurprojekti segude klassifitseerimise ja märgistamise ning ohutuskaartide kohta. Projekt valmistatakse ette 2017 ning laiaulatuslikud inspektsioonid toimuvad 2018.a. Vaata täpsemalt SIIT.  

Viimati uuendatud 01.11.2016