CLP teated märtsis 2017

01.04.2017

EL Teatajas avaldati (23.03.17) määrus, millega lisatakse CLP-määrusele VIII lisa – see käsitleb harmoneeritud teabe esitamist hädaolukorras reageerijatele (ehk mürgistusteabekeskustele). Määruse sätteid kohaldatakse alates 1. jaanuar 2020, kuid valmistuma muutusteks on tarvis hakata viivitamata.

Tutvu määrusega SIIN

Viimati uuendatud 01.04.2017