Arengud märtsi seisuga: titaandioksiidi kantserogeeniks klassifitseerimise ettepanek

15.03.2017

Alljärgnevalt teeme kokkuvõtte Titaandioksiidi Tootjate Liidu märtsikuisest infokirjast.

Esimene arutelu TiO2 kantserogeenseks klassifitseerimise ettepaneku osas toimus 14. märtsil ECHA riskihindamise komitee (RAC) koosolekul. Toimus komiteeliikmete kurssi viimine teemaga ning käsitleti peaasjalikult tehnilisi küsimusi. Sisulise arutelu juurde jõutakse järgmisel koosolekul - RAC otsust ei ole oodata enne septembrit.

Avaldatud on RPA lõplik raport sotsiaal-majandusliku mõju kohta, mis kaasneks, kui TiO2 klassifitseerimise ettepanek kohalduks. Tervikdokumenti (300 lk) ei ole Titaandioksiidi Tootjate Liidul kavas kommunikatsioonis kasutada - selle asemel on antud juhtnöörid, kuidas teha dokumendist sihipäraseid väljavõtteid ja kokkuvõtteid, et sisu ja mõte jõuaks valitud sihtgrupile võimalikult arusaadavalt kohale.   

Näitamaks, et kokkupuude TiO2-ga on töötajatele, tarbijatele ja keskkonnale ohutu, käivitab Titaandioksiidi Tootjate Liit kokkupuutestsenaariumide uuringu, mis käsitleb aine kogu elutsüklit s.h (i) tootmine, (ii) segude valmistamine ja tööstuslik või professionaalne lõppkasutus (iii) tarbija kasutus (iv) ainet sisaldavate toodete kasutus (v) jäätmete etapp elutsüklis. Seniseid 2011.a. koostatud kokkupuutestsenaariume uuendatakse vastavalt.

Vaata kogu infokirja SIIT

Viimati uuendatud 15.03.2017