Viimased teated 2011

# Hetkeseisuga toimub kolm avalikku arutelu ECHA kodulehel seoses klassifikatsiooni ja märgistamise harmoniseerimisega formaldehüüdi, THFA ja bisfenool A osas.
Vaata täpsemalt SIIT. 25.11.11.

# ECHA korraldab webinari, et aidata ettevõtetel valmistuda toodetes sisalduvatest väga ohtlikest ainetest teavitamiseks. Webinar toimud 19. mail ning on avatud kõigile huvitatud osapooltele.
Loe lisa 04.05.11.

# ECHA Riskihindamise komitee (RAC) võttis vastu 4 uut otsust harmoniseeritud klassifitseerimise ja märgistamise kohta.
Loe lisa 14.03.11.

# ECHA organiseerib oma kuuenda Sidusgruppide päeva 17-18 mai Helsingis.
Loe lisa 02.02.11.

# Toimus koolitus riiklikele järelevalve ametnikele. Euroopa majandusala 29 riiki saatsid koolitusele kokku 70 osalejat. Üritus toimus ECHAs 25.01.11.a., et tugevdada CLP määruse rakendamist liikmesriikide tasemel.
Loe lisa 26.01.11.

# ECHA võimaldab spetsiaalse veebi-vormi abil teatada potentsiaalsetest vigadest CLPs, (lisa VI, tabel 3.1).
Loe lisa 21.01.11.

# CLP statistika korrigeerimine - ECHA teatas, et nende poolt avaldatud infos oli viga ning laekunud 3,1 milljonit C&L teavitust tehti 107067 aine kohta, mitte 24529 aine kohta nagu varem avaldati.
Loe lisa 19.01.11.

# ECHA on alustanud avalikku konsultatsiooni kaheksa uue aine harmoniseeritud klassifikatsiooni kooskõlastamiseks.
Loe lisa 17.01.11.

# ECHAle laekus üle kolme miljoni teavituse keemiliste ainete klassifikatsioonidest. Vastavalt EÜ uuele määrusele (CLP) pidid tootjad ja importijad teavitama ECHAt ohtlike ainete klassifikatsioonidest 3. jaanuariks 2011. Tähtajaks esitati 3114835 teavitust.
Loe lisa.

# ECHA teatas, et Reach-it on avatud jõulude ja uusaasta vahel, et CLP teavitusi oleks võimalik edastada.
Loe lisa.

# Riskihindamise Komitee (RAC) on nõustunud kahe aine kohta esitatud harmoniseeritud klassifitseerimise ja märgistamise ettepanekutega.
Ained ja nende C&L 13.12.10.

# ECHA korraldab 14.12.10 klassifitseerimisest ja märgistamisest teavitamise webinari, mis on suunatud kõigile vastava kohustusega ettevõtetele. Teavitamise tähtaeg on 3. jaanuari 2011.a. südaööl.
Loe EDASI 07.12.10.

# 24. novembril korraldas Euroopa Komisjon konverentsi, mille eesmärgiks oli Mürgistusteabekeskustele esitatava informatsiooni harmoniseerimine (vastavalt CLP artiklile 45(4)). Kõik tehtud ettekanded on kättesaadavad Euroopa Komisjoni   kodulehel. Lisaks on AISE koostanud ka protokolli, mille leiab "Kasuliku teabe" sektsioonist (07.12.10).

# ECHA avaldas tehnilised küsimused-vastused C&L teavitamise kohta.
Vaata SIIT 01.12.10.

# Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise regulatsioonist tulenevalt tehti REACHi mitmeid parandusi, mis jõustusid 1. detsembril 2010, koheselt peale esimest registreerimise tähtaega.
LOE LISA 01.12.10.

# CLP küsimuste-vastuste sektsiooni on täiendatud ECHA kodulehel.
Vaata SIIT 24.11.10.

# 15. nov. 2010 seisuga on ECHAle esitatud 820337 C&L teavitust; veendu, et teavitad ka ise enne tähtaega 3. jaanuar 2011.
Vaata registreerimise ja teavitamise graafikuid.

# Riskihindamise Komitee (RAC) on võtnud seisukoha nelja harmoniseeritud klassifikatsiooni ja märgistamise kohta.
Vaata ainete nimekirja ja seisukohti 29.10.10.

# ECHA on välja töötanud ja jaganud kohalike kasutajatugedega nii CLP kui üldiselt REACHi ja CLP kohta käivad põhiaspektid.
Vaata dokumenti 18.10.10.

# 19.10.10 algas uus avalik konsultatsioon kuue aine harmoniseeritud klassifikatsiooni ja märgistuse osas.
Vaata ainete nimekirja ja osale konsultatsioonis.

# 01.10.10 algas uus avalik konsultatsioon harmoniseeritud klassifikatsioonide ja märgistamise osas.
Vaata ainete nimekirja, mida uues konsultatsioonis käsitletakse.

# 24. nov. 2010 toimub Brüsselis konverents, milles saab osaleda ka veebipõhiselt. Töötoa teemaks ja eesmärgiks on harmoniseerida mürgistusteabekeskustele edastatavat informatsiooni vastavalt CLP määruse artiklile 45(4). Üritus on mõeldud nii pädevatele ametiasutustele kui tööstuse esindajatele ning teistele sidusgruppidele.
Täpsem info Euroopa Komisjoni kodulehel (14.09.10).
 
# ECHA algatas kampaania tõstmaks üldist teadlikkust CLP-määrusest ning sellega kaasnevatest kohustustest. Ühtlasi üllitati ka video, millel registreerimise ja toimikute esitamise üksuse juht räägib, kuidas teavitada ECHA´t klassifitseerimisest ja märgistamisest.
Täpsem info ECHA kodulehel (13.09.10).
 
# ECHA avaldas juhendmaterjali, kuidas klassifikatsioonist ja märgistamisest teavitamisel hoida aine IUPAC nime konfidentsiaalsena.
Täpsem info ECHA kodulehel (13.09.10).
Viimati uuendatud 11.10.2013