Avalik arutelu harmoniseeritud CL osas

16.05.2012

ECHA on algatanud arutelu 5 ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse (HCL) ettepaneku kohta. Konsultatsioon toimub järgmiste ainete suhtes:

  • Isoxaflutole;
  • Tembotrione;
  • Metosulam;
  • Potassium sorbate;
  • Tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate


Avalikkus saab kommentaare esitada kuni 28. juunini 2012. ECHA riskihindamise komitee (RAC) vaatab need läbi oma arvamuse kujundamisel HCL ettepaneku osas. Komisjon võtab arvesse RAC arvamust, kui langetab otsuse ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse ettepaneku vastuvõtmise kohta.

Vaata täpsemalt SIIT.

Viimati uuendatud 11.10.2013