Terviseamet teavitas Eesti ametlikust CLP-kasutajatoe veebilehe valmimisest

15.10.2012

Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse järgi, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (CLP-määrus), sai valmis Eesti ametlik CLP-kasutajatoe veebileht.

uudist illustreeriv pilt

Oma kasutajatoe peavad looma kõik liikmesriigid, et anda tootjatele, importijatele, levitajatele ja allkasutajatele ning mis tahes muudele huvitatud isikutele nõu määrusest tulenevate ülesannete ja kohustuste kohta.

Eesti ametlik CLP kasutajatoe veebileht asub aadressil http://clp.sm.ee/.  Kodulehte täiendatakse pidevalt.

CLP-määruse rakendamisega seoses tekkivaid küsimusi saab esitada kirjalikult veebilehel oleva Esita küsimus menüü vormi kaudu.

CLP kasutajatugi vastab küsimustele lähtuvalt CLP-määrusest:

  • määruse sätete kohta;
  • selgitab ettevõtjale määrusest tulenevaid kohustusi;
  • juhenddokumentide kohta.


Küsimustele vastatakse kümne tööpäeva jooksul. Vastused küsimustele on soovitusliku iseloomuga ega ole juriidiliselt siduvad. Lõpliku otsuse igal konkreetsel juhtumil langetab ikkagi ettevõtja ise. Mida täpsemalt esitatakse küsimus, seda asjakohasemalt saab ka vastata.

Varasemalt on olemas  REACH-kasutajatoe veebileht.

REACH-määrus käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist. Vastav kasutajatoe veebileht on abiks ettevõtjatele, et aidata neil mõista oma rolli ja kohustusi.  Kõikide liikmesriikide kasutajatoed osalevad riikidevahelises ekspertide võrgustikus keeruliste küsimuste lahendamisel.

Viimati uuendatud 11.10.2013