CLP peamised uudised mais

30.05.2013

21.05.13. ECHA algatas lisakonsultatsiooni etridiasooli harmoniseeritud klassifikatsiooni osas reproduktiivtoksilisuse ja kantserogeensuse kategooriates. Vaata täpsemalt SIIT.

14.05.13. ECHA kutsub asjassepuutuvaid osapooli üles kommenteerima kahte uut harmoniseeritud klassifikatsiooni ettepanekut boorhappe ja ühe herbitsiidi osas (lenacil (ISO)). Avalik arutelu kestab kuni 28. juuni 2013.a. Vaata täpsemalt SIIT.

Viimati uuendatud 11.10.2013