ECHA peamised CLP uudised juunis

01.07.2013
ECHA tegi Ohtlike ainete direktiivile vastavad harmoneeritud klassifikatsioonid kättesaadavaks klassifitseerimise ja märgistamise andmiku kaudu.

ECHA algatas avaliku konsultatsiooni kahe aine (tributyltin ühendid ja PHMB) harmoniseeritud klassifikatsiooni ja märgistuse osas. Vaata SIIT.
Viimati uuendatud 11.10.2013