Bisfenool A ühtlustatud klassifikatsiooni läbivaatamisettepaneku avalik arutelu

31.08.2013

ECHA palub asjaosalistel kommenteerida bisfenool A ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse uut ettepanekut - avalik arutelu toimub kuni 11. oktoober 2013.a. 
Prantsusmaa poolt tehtud uus ettepanek näeb ette olemasoleva klassifikatsiooni muutmist reproduktiivtoksilisuse teisest kategooriast 1B kategooriasse. 
Vaata täpsemalt SIIT

Viimati uuendatud 11.10.2013