CLP uudised oktoobris 2013

30.10.2013

ECHA kutsub huvitatud osapooli üles osalema avalikus arutelus metanooli harmoneeritud klassifikatsiooni ja märgistuse uue ettepaneku kohta. Avalik arutelu kestab 45 päeva ja lõpeb 13. detsember 2013. 
Itaalia on teinud ettepaneku lisada metanooli klassifikatsioonile reproduktiivtoksilisus. 
Vaata täpsemalt SIIT.

Viimati uuendatud 29.11.2013